ADHD je jedno z najčastejších mentálnych ochorení, ktoré postihuje deti aj dospelých. Medzi symptómy patrí nepozornosť, hyperaktivita vo forme nadmernej pohybovej aktivity alebo neposednosť, prílišná impulzívnosť. Odhaduje sa, že ňou trpí až 8,4% detí a 2,5% dospelých, z čoho viac zasahuje mužov. 

Rozptýlená pozornosť je príznačná pre mnoho detí v predškolskom veku. Základným rozdielom
v porovnaní s deťmi bez ADHD je, že nepozornosť a hyperaktivita často spôsobuje problémy s učením či budovaním si vzťahov doma a v kolektíve. Nezastaviteľná myseľ im často znemožňuje vnímať prosby či príkazy aj napriek tomu, že si ich vypočuli. Samozrejme, nerobia to náročky.

Ak máte doma dieťa s podozrením na ADHD, určite ste si všimli, že má problém zostať plne sústredené pri jednej úlohe bez toho, aby v okamihu neprešlo na ďalšiu aktivitu. Dodržiavanie stanoveného harmonogramu sa prejaví tiež s nástupom školských povinností. Zaznamenávanie či dokonca plnenie domácich úloh sa tak stáva zo dňa na deň väčším problémom. Problémy s pamäťou sú však pre rozptýlenú pozornosť na dennom poriadku aj v prípade zaužívaných až rutinných úloh spolu s častým strácaním vecí. Oveľa jednoduchšie dokážu zapamätať vaše telefónne číslo ako to, že pred spaním si ešte treba umyť zuby.

Ďalším veľmi častým prejavom býva úzkostlivosť a prílišná citlivosť na svoju osobu ako aj bezprostredné okolie. Komfortne sa nemusia cítiť vo veľkých davoch, kde je prirodzene hlučnejšie prostredie. Ak sa však stane, že ich niektorý z podnetov osloví natoľko, že sa mu rozhodnú venovať celú svoju pozornosť, strávia pri ňom až neprimerane veľa času. Ľahko sa dokážu nadchnúť a ak si niečo alebo niekoho naozaj obľúbi, ocení ho úprimným záujmom.

Silné emotívne prejavy bývajú sprievodným javom u detí s ADHD rovnako na dennom poriadku. Často skôr niečo vyslovia, ako si to premyslia, a to aj napriek predošlej skúsenosti, kedy tento skutok možno oľutovali. Tak, ako sa dokážu nadchnúť pre to, čo ich upúta, dokážu sa aj rozzúriť, ak nie je niečo podľa ich očakávaní. 

Práve posledné zo spomínaných prejavov prispievajú k tomu, že vekom mávajú často asociálne správanie. Nie je to preto, že nechcú budovať silné zázemie, no opakovaným nepochopením zo strany okolia sa od útleho detstva mohli obrniť natoľko, že si dávajú pozor, či si niekoho pustia do intímnej sféry.

Dospelí sa často sťažujú, že deti majú doma neporiadok. Môže sa zdať, že ide o akýsi spoločenský fenomén. Rodičia dieťaťa s ADHD sa pri avizovanom neporiadku asi len pousmejú, lebo pravdepodobne doma majú “naškrečkovaných” niekoľko nepotrebných hromád. Neorganizovanosť prostredia im môže dodávať pocit väčšej istoty, lebo podobné hromady myšlienok majú aj vo svojom vnútri.

Stretli ste sa s tým, že veľa géniov či umelcov malo diagnostikované práve ADHD? Nie je to náhoda! Možno aj vo vašom dieťati drieme skrytý talent, ktorý sa skôr či neskôr určite prejaví. Abstraktný fantazijný svet, v ktorom žijú vo svojej mysli, prináša často veľmi kreatívne riešenia a nápady,
do ktorých sa schuti púšťajú. Doprajte im priestor na tvorbu a najmä pohyb. Vďaka nemu dokážu lepšie rozmýšľať aj pri bežných činnostiach. 

Pozrite sa na našu ponuku, v ktorej nájdete doplnky výživy vhodné pri ADHD:

Dietetický prípravok určený k diétnemu postupu pri poruchách nedostatku pozornosti alebo hyperaktivity, ktoré sú sprevádzané poruchami koncentrácie a poruchami učenia.

Výživový doplnok s horčíkom, ktorý prispieva
k správnemu fungovaniu nervového systému a vitamínom B6, ktorý podporuje jeho vstrebávanie a prispieva k lepšej nálade.

Zdroje: https://applications.emro.who.int/docs/EMRPUB_leaflet_2019_mnh_214_en.pdf?ua=1&ua=1
https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/facts.html